reka
DOMZALE

ŽAGANA VODA - Danes opuščena mlinščica, nekoč pomembna za razvoj slamnikarske industrije v Domžalah

Pri Ihanskem mostu pod Šumberkom, na mestu današnje brvi za pešce in kolesarje, je bil konec 19. stoletja zgrajen jez, od jezu pa je bila skozi Domžale izkopana 2 kilometra dolga mlinščica, ki se je nazaj v Kamniško Bistrico stekala južno od današnje soseske Mačkovci. Imenovali so jo Žagana voda.

Žagana voda je poganjala Bertoncljev mlin in Krizantovo elektrarno, ki so ji rekli »Na centrali« in je stala na lokaciji sedanjega centra Mercator. Krizantova elektrarna je bila leta 1905 prva krajevna elektrarna. Imela je vodno turbino s 58 KM in dvema dinama po 21,5 kW, skupaj torej 43 kW moči. V tem času se je v Domžalah ob Kamniški Bistrici z mlinščicami ob ugodnih vodnih energetskih razmerah vse bolj krepila in širila slamnikarska industrija. Tudi omenjena elektrarna je dajala potrebno elektriko za tovarno slamnikov »Ladstätter Peter in sinovi«.

Jez, s katerega se je v Žagano vodo stekala voda iz Kamniške Bistrice, je za prebivalce Domžal pomenil tudi privlačno točko za kopanje, saj je bila voda za jezom precej večja kot kot drugod. Ob visokih vodah je približno 3 metre visok jez oviral pretok Kamniške Bistrice in Rače, kar je povzročalo poplave. Zato so kasneje mlinščico opustili.

Danes ni veliko sledov o mlinščici. Struga je na območju mesta zasuta, v preostalem delu pa je močno zaraščena, zaradi česar jo je težko opaziti. Ostanek preteklosti, ko je bila Žagana voda pomemben dejavnik pri razvoju slamnikarske industrije v Domžalah, je ohranjen na območju današnjega centra Merkator, kjer se bohoti lepo ohranjen dimnik Krizantove elektrarne.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os