reka

Od osnovne vizije ureditve Kamniške Bistrice kot zelene osi regije, ki je nastala v letu 1999, pa do danes poteka realizacija vizije postopoma in zelo počasi, saj gre za zelo obsežen projekt, ki bo za svojo realizacijo potreboval več desetletij. Občine Domžale, Kamnik in Dol pri Ljubljani so takrat podpisale Pismo o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniška Bistrica s ciljem vzpostaviti zeleno rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici ob hkratnem reševanju perečega problema poplav.

ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje je leta 2001 pripravil publikacijo "Kamniška Bistrica: Zelena rekreacijska os regije. Vizije ureditve obvodnega prostora kot osrednjega dela zelenega sistema regije s potenciali za razvoj ekološkega, kulturnega in rekreativnega turizma", ki je izšla v skrajšano obliki v angleškem jeziku (The Kamniška Bistrica river: Visions for Establishment and Utilization of a Green Buffer Zone Along the River).

V času od podpisa pisma o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniške Bistrice, so občine sprejele kar nekaj prostorskih aktov in pripravile vrsto različnih dokumentov, ki so vizijo zelene osi regije za nekaj korakov približale realnosti. Najpomembnejši dokument zagotovo predstavlja lokacijski načrt Kamniška Bistrica : rekreacijska os regije, ki je bil pripravljen za območje občine Domžale.

Leta 2004 je bila v galeriji Domžale pripravljena razstava »Kamniška Bistrica: zelena os regije«. Namen razstave je bil s pomočjo fotografij in kartografskega gradiva obiskovalce razstave seznaniti z naravnimi in kulturnimi zanimivostmi območja ob reki in njenih mlinščicah ter predstaviti osnovni koncept parkovne ureditve obrečnega prostora v občini Domžale.

Od leta 2004 se v občinah Domžale in Kamnik intenzivno odvijajo različne aktivnosti s katerimi se skuša doseči večjo povezanost območja in zgraditi sistem vzdolžnih in prečnih poti ter realizirati različne programe ob poteh. Tako se je do danes vzpostavilo že veliko km novih poti in več novih mostov in brvi čez Kamniško Bistrico in njene mlinščice.

V letih 2008 in 2009 se je s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru projekta Trkamo na vrata dediščine opremilo 15 počivališč ob Kamniški Bistrici. Bila pa je v okviru projekta deloma ponatisnjena tudi publikacija o viziji ureditve obvodnega prostora z naslovom "Kamniška Bistrica: zelena os regije. Primer dobre prakse v srcu Slovenije".

Za realizacijo zelene osi in posameznih turistično-rekreativnih in drugih programov osi je pripravljenih kar nekaj projektov s katerimi občine v sodelovanju z različnimi partnerji kandidirajo za sredstva na različnih razpisih (EU sklad za razvoj regij, LIFE + itd.).


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os