reka
mlinščice

Večina starejših naprav, kot so mlini in žage, je v zatonu in načeloma obupno propadajo. Naprave, ki še delujejo, pa so modernizirane do te mere, da jih praktično ne moremo več šteti k dediščini preteklosti. Kljub temu pa na mlinščicah in pritokih Kamniške Bistrice še najdemo nekaj delujočih starih mlinov, ki bi ob ustrezni vključitvi v širši program "muzejske dejavnosti" oziroma turistične ponudbe dolgoročno lahko predstavljali izjemno zanimivo tehnično dediščino.

Žal pa je prav ta dediščina danes izjemno ogrožena. Zato bi bilo potrebno še delujoče in nekatere pred kratkim ustavljene, pa vendar ohranjene mline, žage in druge tehnične objekte vezane na vodo, predstaviti kot turistično zanimivost regije ter jih vključiti v paket turistične ponudbe v obliki "muzeja na prostem." Seveda takšen "muzej na prostem" ne bi mogel delovati sam po sebi, temveč v povezavi z enim od obstoječih ali pa na novo ustanovljenih muzejev v regiji. Na tak način bi verjetno dosti lažje osmislili in zagotovili obstoj najbolj zanimivim objektom tovrstne tehnične dediščine, kamor sodijo tudi mlinščice same z vsemi spremljajočimi vodnogospodarskimi objekti, kot so jezovi in zapornice.

Če se odpravimo na izlet po poti mlinov in mlinščic ob Kamniški Bistrici, bomo od nekdanje veličine in pomembnosti mlinov, žag in drugih objektov prepoznali le redke. Toda iz teh ostankov preteklosti še vedno lahko izluščimo zanimivo zgodbo, ki nas popelje v začetke industrializacije Kamniško-Domžalske regije.

Najpomembnejše mlinščice ob Kamniški Bistrici:
• Mlinščica Kalcit
• Mlinščica čez Stahovico
• Mlinščica čez Jeranovo
• Mlinščici skozi Smodnišnico
• Mlinščici skozi Kamnik (opuščeni in zasuti)
• Titanova mlinščica
• Šmarska mlinščica (opuščena, zasuta)
• Radomeljska mlinščica
• Homška mlinščica
• Opuščena Domžalska mlinščica (opuščena, v kanalu)
• Ihanska mlinščica
• Mlinščica Pšate


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os